NL / EN

Briefing

Bureau Citybranding wil de Hagenaar uitdagen om een plan in te dienen om Den Haag mooier, beter of leuker te maken dan het al is én dat te laten zien aan zoveel mogelijk mensen buiten Den Haag. Hierbij wil ze zich met name richten tot de doelgroep jong talent (studenten en jonge professionals tussen de 17-35 jaar).

“We laten aan de buitenwereld zien wat we aan Haagse kracht en creativiteit in huis hebben; ik hoop door het winnende puike plan nóg trotser op onze stad te worden dan ik al ben. ”

Richard de Mos

Wethouder en loco burgemeester

Aanpak

Gezamenlijk met Bureau Citybranding hebben we de competitie verder uitgewerkt. Belangrijk uitgangspunt hierin is dat de campagne ook een bijdrage levert aan de groei van het online kanaal dat we eerder hebben opgezet voor jong talent; Be Hague.

Daarom vonden we het belangrijk dat er gedurende de gehele campagneperiode waardevolle content geproduceerd wordt, en dat het niet blijft bij enkel de grootschalige lancering. Hierdoor draagt de campagne écht bij aan het kanaal Be Hague.

Parallel aan de social campagne hebben we organisaties en instituten in de stad uitgedaagd om via hun kanalen aandacht te geven aan de campagne door zelf ook hun beste Puike Plan te delen met het publiek. Doordat ze dit op hun eigen kanalen deden, droegen deze serieuze of juist ludieke ideeën, direct bij aan de campagne door het gratis extra bereik. Daarnaast zorgde het indirect ook voor extra media-aandacht vanuit de pers.

Resultaten

Met de Puike Plannen content hebben we op social alleen al meer dan 250.000 mensen in de doelgroep jong talent weten te bereiken. Hierbij hebben we de CPV laag weten te houden. Via de PR-aanpak zijn we er in geslaagd om tientallen uitingen in de lokale en landelijke media te realiseren. Van krantenartikelen over de campagne, tot radio-interviews met juryvoorzitter Joop Buyt en wethouder Richard de Mos, tot tv-items zoals Goedemorgen Nederland aan toe.

Door onze PR-aanpak waarbij we Haagse organisaties een rol gaven in de campagne, was er direct veel draagvlak voor de campagne. Zelfs de grootste criticaster, Sjaak Bral, sprak in z'n column z'n sympathie uit voor de campagne en riep zelfs op om te stemmen.

Zo wisten we dus niet alleen te voldoen aan de bereik doelstellingen, maar wisten we deze ook te realiseren met een overwegend positief sentiment.

Inzendingen

130

CPV De advertentiekosten gedeeld door het aantal views. Wat het kost om iemand één keer de video te laten kijken.

€0.02

Reach Het unieke bereik. Het totaal aantal mensen dat de content heeft gezien.

250.000+