NL / EN

Briefing

De Edwin van der Sar Foundation kreeg een bijdrage uit de gelden van de vriendenloterij om de deelnemers aan hun project De Class in een campagne meer gezicht te geven.
Bijkomend moest er meer erkenning komen van de problemen waar jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) tegenaan lopen. De deelnemers van de Class zijn ambitieus, geschoold en hebben potentie, maar door het opgelopen letsel ziet hun toekomstperspectief er nu anders uit dan aanvankelijk gedacht. Met intensieve begeleiding gaan zij weer geloven in zichzelf en hun toekomst

Aanpak

We maakten twee aangrijpende filmische portretten met ex-deelnemers van De Class. Sivan is inmiddels aan het werk ondanks zijn NAH en is gelukkig en dankbaar. Ysabel staat nog aan het begin van het reïntegratietraject maar ook zij heeft door de klas meer eigenwaarde en uitzicht gekregen. Beide verhalen laten duidelijk zien dat deze groep jongeren, die in de reguliere zorg niet verder komt dan revalideren, nog heel veel pit en levenslust in zich heeft. Een ‘vergeten’ groep die van heel veel waarde is voor de maatschappij.

Resultaat

Met een minimale inzet van mediabudget werd met de verhalen 1,4 miljoen mensen bereikt en scoorden we zeker 400 duizend views. Daarmee zijn de gestelde doelen gehaald en heeft de Class de aandacht gekregen die het verdiende. Inmiddels is ook de overheid aan het kijken of het model van de Class kan worden uitgerold over het hele land. Een fijne opsteker voor zo’n mooi project.

Bereik Het unieke bereik. Het totaal aantal mensen dat de content heeft gezien.

1,4 miljoen

Views Het aantal keer dat de video is bekeken.

+400 duizend